Graphical frontend for the CLI tool adb with Zenity
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mxmehl b42d72950f
use pronouncable mode by default
3 lat temu
LICENSE update license info and description 5 lat temu
gpassgen.sh use pronouncable mode by default 3 lat temu