max.mehl преди 7 месеца
родител
ревизия
8638618f9f
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      themes/hugo-mastodon-comments

+ 1
- 1
themes/hugo-mastodon-comments

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit b9090e34553c731b287b2752a5c8fe628ad4b741
1
+Subproject commit 96db0131adbcdfe1cbf165e5115052259daa99c0

Loading…
Отказ
Запис