max.mehl преди 1 месец
родител
ревизия
fc0357c4c2
Подписан от: mxmehl GPG ключ ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      content/impressum.md

+ 1
- 1
content/impressum.md Целия файл

@@ -14,7 +14,7 @@ Max Mehl\
Singener Straße 35a\
78256 Steißlingen\
E-Mail: {{< cloakemail address="mail@mehl.mx" >}}\
Telefon: +49 7738 2031061
Telefon: +49 7531 584 96 69

## Haftungsausschluss:Зареждане…
Отказ
Запис