My personal website built with Hugo https://mehl.mx
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
max.mehl fc0357c4c2
update phone
1 maand geleden
archetypes archetype for new posts 8 maanden geleden
content update phone 1 maand geleden
data add GnuLinuxNews Podcast episode 2 maanden geleden
static update WKD 5 maanden geleden
themes change to new version of hugo-snap-gallery 1 jaar geleden
.gitignore more generic setup for matomo 1 jaar geleden
.gitmodules make hugo-mastodon-comments a submodule 1 jaar geleden
LICENSE initial commit 2 jaren geleden
config.toml fix line breaks and some left-over html tags 1 jaar geleden