My personal website built with Hugo https://mehl.mx
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
max.mehl 3299f42126
update IT link
1 week geleden
content update IT link 1 week geleden
data add librezoom podcast 3 maanden geleden
static add syshackers report 3 maanden geleden
themes change to new version of hugo-snap-gallery 4 maanden geleden
.gitignore more generic setup for matomo 8 maanden geleden
.gitmodules make hugo-mastodon-comments a submodule 8 maanden geleden
LICENSE initial commit 1 jaar geleden
config.toml fix line breaks and some left-over html tags 4 maanden geleden