My personal website built with Hugo https://mehl.mx
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
max.mehl 3a6f752ada
add 2 talks
2 månader sedan
content absolute alias to fix bug with / 3 månader sedan
data add 2 talks 2 månader sedan
static fix redirection 2 månader sedan
themes 404 page 3 månader sedan
.gitignore more generic setup for matomo 3 månader sedan
.gitmodules make hugo-mastodon-comments a submodule 3 månader sedan
LICENSE initial commit 10 månader sedan
config.toml remove hardlinebreak because it creates issues with normal line-breaks 3 månader sedan