My personal website built with Hugo https://mehl.mx
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
max.mehl 3a6f752ada
add 2 talks
2 місяці тому
content absolute alias to fix bug with / 3 місяці тому
data add 2 talks 2 місяці тому
static fix redirection 2 місяці тому
themes 404 page 3 місяці тому
.gitignore more generic setup for matomo 3 місяці тому
.gitmodules make hugo-mastodon-comments a submodule 3 місяці тому
LICENSE initial commit 10 місяці тому
config.toml remove hardlinebreak because it creates issues with normal line-breaks 3 місяці тому