Removes all metadata from one or more PDF files
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
mxmehl 4a7bcd3ef6 update license info and description 6 jaren geleden
LICENSE update license info and description 6 jaren geleden
pdf-clearmeta.sh update license info and description 6 jaren geleden