Removes all metadata from one or more PDF files
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mxmehl 4a7bcd3ef6 update license info and description 6 lat temu
LICENSE update license info and description 6 lat temu
pdf-clearmeta.sh update license info and description 6 lat temu