Snap DynDNS Server enables you to set up your own easy and simple Dynamic DNS service.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

16 wiersze
268 B

 1. # Only allow web access to update.php and index.html
 2. <Files *>
 3. Order Deny,Allow
 4. Deny from all
 5. </Files>
 6. <FilesMatch ^$>
 7. Order Allow,Deny
 8. Allow from all
 9. </FilesMatch>
 10. <FilesMatch "^(update\.php|index\.html)$">
 11. Order Allow,Deny
 12. Allow from all
 13. </FilesMatch>