This script enables users to easily upload files via a SSH connection and creates a link to download them
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
max.mehl 1786ca62ad
fix a few bugs and improve comments
2 lat temu
.gitignore initial commit 5 lat temu
LICENSE initial commit 5 lat temu
config.cfg.sample check if file already exists remotely, and rename it accordingly to prevent overwriting 3 lat temu
uas.sh fix a few bugs and improve comments 2 lat temu